از شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار مصوب 1385/9/9 رئيس قوه قضائيه

ماده 14 ـ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري، موظف‌اند درخواست‌های ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه در خصوص وكيل معاضدتي را به‌صورت خارج از نوبت و ويژه، بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضائي اعزام نمايند.