از آئين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مصوب 1384/9/20 رئيس قوه قضائيه

ماده 187 ـ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وکالت‌نامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود می‌توانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعت‌های اداري به زندان مراجعه و با ارائه وکالت‌نامه رسمي به رئیس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزي از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع‌الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‌های قضايي مربوط انجام می‌گیرد. بديهي است مقدمات تنظيم وکالت‌نامه رسمي توسط مسئولان مؤسسه يا زندان فراهم خواهد شد.

تبصره 1 ـ كانون وكلا می‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آن‌ها اختصاص داده شود.

تبصره 2 ـ مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.