از آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 1381/11/9 رئيس قوه قضائيه

 

گروه 7 ـ پايه 10 قضائي:

معاونين دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مراكز استان، معاونين سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مديران كل سازمان قضائي نيروهاي مسلح (داراي پايه قضائي)، مديران كل سازمان بازرسي كل كشور (داراي پايه قضائي)، معاونين سازمان بازرسي كل كشور، سرپرستان دفاتر بازرسي كل كشور در مراكز استان، دادستان عمومي و انقلاب تهران، رئيس دادگاه كيفري استان، اعضاي شعبه تشخيص، عضو معاون دیوان عالی كشور، مستشاران ديوان عالي كشور، داديار دیوان عالی كشور، عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات، عضو علی‌البدل دادگاه انتظامي قضات، مستشار دادگاه عالي انتظامي قضات، دادستان نظامي تهران، مديران كل كه داراي پايه قضائي باشند، رئیس‌کل دادگستري استان، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومي مركز استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران، مشاورين مقامات مذكور در گروه 8 درصورتی‌که پايه قضائي داشته باشند، رئيس دادگاه تجديدنظر استان، قائم‌مقام دادگستري استان، قائم‌مقام شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، رئيس شعبه بدوي ديوان عدالت اداري، مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري، داديار دادسراي انتظامي قضات، بازرسان قضائي دفتر نظارت و پيگيري قوه قضائيه، بازرسان قضائي و سرپرست گروه‌های بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، معاونين و مستشاران ادارات و دفاتر كل، رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان.