از آئين‌نامه امور زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور جمهوري اسلامي ايران مصوب 1361/4/14 شوراي عالي قضايي

ماده 196 ـ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وکالت‌نامه رسمي براي حفظ حقوق موكل زنداني خود هر موقع ضرورت ايجاب نمايد می‌توانند در ساعات اداري به زندان مراجعه و با ارائه وکالت‌نامه رسمي به افسرنگهبان در اتاق مخصوص و مجزا از اطاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و درصورتی‌که ممنوع‌الملاقات بودن زنداني ملاقات با نظر مقامات قضائي مربوطه انجام می‌گیرد.