تعليمات کليساهاي ادونتيست روز هفتم در ايران در مورد احوال شخصيه

۱٫ نکاح

طبق تعلیمات کتاب مقدس (انجیل) هر مرد و زن حق اختیار یك زوج را دارا می‌باشد. مراسم عقد در کلیسا توسط کشیش مسئول انجام می‌پذیرد و سپس در دفاتر ثبت احوال کشور ثبت می‌گردد. در صورت فوت یکی از زوجین دیگری حق ازدواج مجدد را دارد.

۲٫ طلاق

طبق تعلیمات کتاب مقدس (انجیل) طلاق فقط در مورد زناكاری مجاز بوده و در این صورت طرف بی‌تقصیر حق ازدواج مجدد را دارا می‌باشد. چنان چه طرفین به دلایلی غیر از زناكاری درخواست طلاق نمایند، کلیسا در وهله اول آن‌ها را تشویق به سازش می‌نماید و در صورت اصرار طرفین اجازه طلاق داده می‌شود لذا در این مورد اجازه ازدواج مجدد را ندارند. در صورت طلاق نگهداری از فرزندان به عهده زوج ذی‌صلاح می‌باشد که صلاحیت او از طرف مراجع قضایی کشور تأیید شده باشد.

۳٫ ارث

در صورت موجود بودن وصیت‌نامه قانونی طبق وصیت‌نامه عمل می‌گردد در غیر این صورت وارث قانونی اعضای خانواده (همسر و فرزندان) می‌باشند و هرگونه ارث و میراثی به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌گردد. چنان چه شخص مجرد باشد ارثیه او بین برادر، خواهر و والدین او به طور مساوی تقسیم می‌گردد و اگر شخص مجرد فاقد برادر، خواهر و والدین باشد ارثیه او به نزدیك‌ترین اقوام او به طور مساوی تعلق خواهد گرفت.

۴٫ وصیت‌نامه

طبق تعلیمات این کلیسا هر وصیت‌نامه‌ای در یکی از دو مورد ذیل معتبر می‌باشد:

وصیت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شده باشد.
وصیت‌نامه در حضور دو فرد امین نوشته و امضا شده باشد. (امضای دو فرد امین بر روی وصیت‌نامه مبنی بر صحت مندرجات آن الزامی می‌باشد) و با حضور دو فرد امین مطالعه گردد.
۵٫ فرزندخواندگی

طبق اعتقادات این کلیسا فرزندخواندگی، چه زوجین صاحب فرزند باشند یا نباشند و در صورت تمایل، مجاز بوده و فرد فرزندخوانده از کلیه حق و حقوق یك فرزند عادی برخوردار می‌باشد