آیین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی

آیین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی مصوب 1389/9/7 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت

 

ماده 4 - قیمت پایه برای فروش و اجاره املاك موضوع این آیین‌نامه توسط كارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود و واگذاری از طریق مزایده صورت می‌گیرد.

ماده 17 (اصلاحی 1390/5/30)- در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد اعم از انتقال یا اجاره، موضوع اختلاف به پیشنهاد وزیر آموزش‌وپرورش و تصویب دولت به هیئت داوری سه‌نفره مركب از نمایندگان طرف‌های قرارداد و یك نفر داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم تراضی، یك نفر به انتخاب كانون كارشناسان رسمی دادگستری، ارجاع خواهد شد. رأی هیئت یادشده برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.