شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار مصوب 1385/9/9

 

ماده 3 ـ در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، كارشناس ذی‌ربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائی، با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت می‌نماید و در كنار این امر، از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشكل نظیر دلالت به شوراهای حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌گردد.

ماده 14 ـ مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و همچنین كانون وكلای دادگستری، موظف‌اند درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وكیل معاضدتی را به‌صورت خارج از نوبت و ویژه، بررسی و وكیل یا مشاور حقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضائی اعزام نمایند.