آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز مصوب 1384/5/5 هيئت‌وزيران

ماده 35 ـ تعيين اصالت و قيمت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه خریدوفروش آن‌ها در كشـور مجـاز است، بر عهـده كارشناساني خواهد بود كه صلاحيت علمـي و حرفه‌ای آن‌ها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين می‌شود.

ماده 48 ـ كليه دستگاه‌های اجرايي در مواردي كه كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري الزامي است، نظر به مؤسسات و كارشناسان موضوع اين آیین‌نامه كه داراي مجوز فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري می‌باشند براي دستگاه‌های دولتي، در موارد مبتلابه در حكم نظر به كارشناسي رسمي دادگستري می‌باشد.