اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل مصوب 1384/3/18 هيئت‌وزيران

ماده ۱۳ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير می‌باشد:

۸ ـ بررسي و تأييد بهاي تمام‌شده آب تحويلي و حق اشتراك به بخش‌های مختلف مصرف، انرژي برق‌آبی و خدمات ارائه‌شده بر اساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نيرو.

ماده ۲۰ ـ هیئت‌مدیره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آن‌ها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. همچنين داراي وظايفي به شرح زير می‌باشد:

۸ ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعالیت‌های شركت.

۱۲ ـ بررسي و تأييد صورت‌های مالي شركت و تهيه گزارش هیئت‌مدیره در مهلت مقرر قانوني و ارسال براي مجمع عمومي شركت و همچنين به‌منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت.

ماده ۲۵ ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب مجمع عمومي براي مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲ ـ مجمع عمومي عادي در مواردي كه بازرس و حسابرس اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ انتخاب كرده باشد، می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل را نيز بر اساس قانون يادشده انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد، حسب تشخيص رئیس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

ماده 28 ـ (اصلاحي 1395/10/5) صورت‌های مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

[1] . مواد مذکور ذیل این عنوان، در اساسنامه‌های دیگری تحت عناوین مشابه و با همین محتوا بیان‌شده‌اند. لرستان- گلستان- کهگیلویه و بویر احمد- قم- سمنان- خراسان شمالی- خراسان جنوبی- چهارمحال بختیاری- بوشهر- ایلام-همدان- مرکزی- کردستان- قزوین- زنجان.