آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم‌ توسعه

آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/4/17 هيئت‌وزيران

ماده 37 ـ امکان‌سنجی فني، اقتصادي و مالي «طرح نوسازي و توسعه شركت»، بايد به تأیید «حسابرس» برسد.

ماده 38 ـ «حسابرس» موظف است به حساب‌های مستقل و صورت‌های مالي طرح، گزارش پيشرفت كار، نرخ بازده و ديگر اطلاعات مالي طرح سرمایه‌گذاری رسيدگي و نسبت به آن‌ها اظهارنظر كند و نسخه‌ای از اظهارنظر خود را براي «امين» و «بورس» ارسال كند.

ماده 39 ـ «حسابرس» موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ازجمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری «اوراق مشاركت» در امور غير مرتبط با طرح سرمایه‌گذاری، موارد خلاف را به اطلاع «امين» و «بورس» برساند.