آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برو ن شهري در داخل شهر تهران

آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب 1382/8/18 هيئت‌وزيران

 

ماده ۴ (اصلاحی 1393/1/20)- قرارداد واگذاري غرفه‌های حمل‌ونقلی پایانه‌های مسافربري برون‌شهری براي اولين بار از طريق تشريفات مزايده به مدت دو سال منعقد می‌گردد. تمديد قرارداد غرفه‌های حمل‌ونقلی شرکت‌های مستقر در پايانه كه داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌باشند، در صورت ارتقاي درجه يا حفظ درجه موجود در زمان عقد قرارداد با رعايت ساير مقررات اين آیین‌نامه براي دوره‌های متوالي دوساله بعدي بلامانع است.

تبصره ۱ - ميزان افزايش اجاره‌بها براي موارد مشمول تمديد قرارداد با درخواست شهرداري بر مبناي نظر كارشناسي رسمي دادگستري است.