اخبار مرکز سه‌شنبه ۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۴ ب.ظ

نکات مهم در آيين نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه ي سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رئيس محترم قوه قضائيه